··· Teme propuse


Baze de date (native) XML | Agenţi Web

Baze de date (native) XML

 • Datar

  Relaţiile dintre tabelele unei baze de date se pot modela folosind RDF (Resource Description Framework) – un cadru de descriere a resurselor, bazându-se pe meta-limbajul XML. Se propune scrierea unui tool capabil să genereze reprezentări RDF – denumite în continuare RelDF – ale modelului relaţional plecând de la baze de date existente, eventual studiindu-se dacă se conformează principiilor normalizării.

 • RelVis

  Documentele RelDF generate de aplicaţia anterioară vor putea fi apoi vizualizate ca figuri SVG (Scalable Vector Graphics) – un format bazat pe XML pentru reprezentarea bidimensională a imaginilor vectoriale pe Web –, recurgându-se la transformări XSL (Extensible Stylesheet Language) – o modalitate de transformare de documente structurate în XML în alte tipuri de documente (bazate sau nu pe XML). Un punct de plecare şi de inspiraţie poate fi Kartoo. Drept instanţă particulară a acestui proiect, se poate considera vizualizarea relaţiilor stabilite între resursele unei reţele de calculatoare locale, inclusiv politicile de acces, securitate etc.

 • RelVis3

  Ca şi la proiectul de mai sus, se pot construi reprezentări tridimensionale – în VRML (Virtual Reality Modeling Language) sau noul X3D – ale modelului relaţional, plecând de la documentele RelDF generate cu Datar, mai ales pentru baze de date deosebit de complexe (de exemplu, cele ale unui e-shop sofisticat precum Amazon).

 • relXist

  Având la dispoziţie baze de date relaţionale clasice (interogate via SQL) şi reprezentările relaţionale în RelDF (a se vedea proiectul Datar), se va implementa un tool care le va transforma în baze de date native XML (folosindu-se, eventual, o serie de soluţii open-source precum Apache Xindice sau eXists). Se va prevedea posibilitatea memorării unor metainformaţii – autor, copyright, drepturi de acces, valabilitate etc. – privitoare la datele stocate, folosindu-se, de exemplu, metadate în format DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). [După o idee sugerată de Dorel Lucanu şi documentată de Cristian Olaru]

 • QueryX

  Bazele de date native (eventual generate de aplicaţia relXist) vor trebui interogate într-o manieră diferită de cea clasică folosind SQL. Apare necesitatea de a studia şi/sau dezvolta limbaje de interogare pentru aceste forme de stocare a datelor. Există deja mai multe abordări, precum XPath, XQL, XQuery etc. Se va implementa o unealtă vizuală pentru generarea automată de interogări formulate într-unul din limbajele de interogare bazate pe XML, aceste interogări fiind procesate ulterior de sistemul de management al bazelor de date native XML. [După o idee adusă în discuţie de Mihaela Brut]

 • WebyX

  În conjuncţie cu proiectul anterior, se va implementa un serviciu Web care va da posibilitatea clienţilor să trimită interogări bazate pe XML asupra unor date stocate în baze de date native XML, returnându-se rezultatele interogării, stocate, de asemenea, în format XML. Drept protocoale de comunicaţie se vor putea utiliza SOAP (Simple Object Access Protocol) sau XML-RPC. De asemenea, se vor avea în vedere memorarea temporară, într-un cache, a rezultatelor unor interogări realizate mai des şi combinarea "inteligentă" a rezultatelor unor interogări înlănţuite (dependente una de cealaltă). Ca instanţă particulară, se vor putea considera datele privitoare la resursele (produse, clienţi, furnizori etc.) dintr-un magazin electronic disponibil pe Web.

Agenţi Web

 • AgeOfAgents

  O definiţie "grosieră" a unui agent mobil este aceea că reprezintă o entitate software capabilă de a migra – la nivel de cod şi de stare (în spiritul OOP) –, în manieră independentă (autonomă), de pe o gazdă pe alta. De cele mai multe ori, agenţii mobili evoluează în cadrul unui sistem de agenţi mobili care reprezintă un sistem distribuit peste o reţea de calculatoare eterogene. Există posibilitatea de a utiliza pentru agenţii mobili exclusiv tehnologii Web (HTTP, protocoale peste HTTP precum SOAP, schimburi de mesaje serializate via XML (posibil SOAP) etc.). Se va implementa un framework pentru dezvoltarea de agenţi mobili Web, codul putând migra prin intermediul unor entităţi ale mediului agenţilor mobili (implementate ca servicii Web sau folosind paradigma peer-to-peer). [După unele idei dintr-o serie de discuţii purtate cu Lenuţa Alboaie şi Cristina Nistor]

 • RouteAgency

  Într-un sistem de agenţi mobili, una dintre problemele importante o reprezintă dirijarea (routarea) datelor vehiculate între agenţi, între agenţi şi sistemul de agenţi ori între agenţi şi alte entităţi (procese, utilizatori etc.). Aceste date vor fi stocate în formate bazate pe XML, pentru dirijarea lor putând fi utilizat un protocol precum SOAP. Se va implementa o soluţie de routare a mesajelor via servicii Web şi de figurare grafică – folosind SVG – a drumului urmat de mesajele respective, indiferent de sistemul de agenţi utilizat (un sistem care poate fi studiat şi exploatat este Messengers).

 • SAge

  O altă problemă interesantă este cea a unui serviciu de nume care să ofere posibilitatea regăsirii consistente a resurselor procesate de sistemul de agenţi, mai ales în cazul unui mediu mobil. Ca resurse pot fi enumerate cele hardware, computaţionale (software) sau logice (e.g. utilizatorii) care vor trebui referite similar în vederea folosirii lor. Proiectul va implementa un serviciu de nume bazat exclusiv pe tehnologii Web, luându-se în calcul posibilitatea ca anumite resurse să se "volatilizeze" la un moment dat, brusc (i.e. deconectarea unui laptop din reţea ori "prăbuşirea" unui sistem de operare). [După o idee sugerată de Dan Grigoraş]

 • ViSAge

  În conjuncţie cu proiectul SAge, se va implementa un tool de monitorizare şi de administrare a serviciului de nume, cu posibilitatea de a fi utilizat atât dintr-un navigator obişnuit (în mod clasic ori ca serviciu Web), cât şi prin intermediul unui telefon mobil – folosindu-se un limbaj de marcare ca WML (Wireless Markup Language). Pentru aceasta, interfaţa aplicaţiei va fi scrisă în XUL (Extensible User-interface Language), fiind ulterior transformată via XSL în limbajul dorit (XHTML, WML etc.).


Top Back
Last Update: Thursday, June 24, 2003 | © 2002-2003 Kay Nix  ·  K-SeCuRiTy Timisoara, Romania